Details for this torrent 


Dexter.S02E06.HDTV.PROPER.XviD-0TV
Type:
Video > TV shows
Files:
28
Size:
353.08 MB

Quality:
+0 / -0 (0)

Uploaded:
Nov 5, 2007
By:
He0nAdded By888  888      .d8888b.      
888  888     d88P Y88b     
888  888     888  888     
8888888888 .d88b. 888  888 88888b. 
888  888 d8P Y8b 888  888 888 "88b 
888  888 88888888 888  888 888 888 
888  888 Y8b.   Y88b d88P 888 888 
888  888 "Y8888  "Y8888P" 888 888 
Sed it well !!!!!!!!!!!

Comments

º Dexter.S02E06.HDTV.PROPER.XviD-0TV º
ÈÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍ

ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ» ÉÄËÄÄËÄÄÄËÄÄÄÄËÍÄÄÄÍËÍÄÄÄÍËÄÄÄÄËÄÄÄËÄÄËÄ» ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»
ÈÎ ÈÍÄÍÍÍÍÍÄͼÍÊÍÍÊÍÍÍÊÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÊÍÍÍÊÍÍÊÍÈÍÄÍÍÍÍÍÄͼ μ
²³ 11/04/2007 ³±
²³ notv capper probably didn't see the video glitches
around 36:33 to 36:38
no hating, things happen, but it's worth a proper ³±
sorry i was tired so forgot the nfo ;)